Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

Sistemes alternatius

Revestiment d’argila

Anys endarrere l’argila havia estat un material de construcció molt comú. La seva disponibilitat, el baix cost i les seves prestacions, s’havien guanyat un lloc pels constructors, entre d’altres com a revestiment d’argila.

Amb l’evolució de la construcció apareixen molts nous materials que la substitueixen, amb prestacions molt destacades, com ara la resistència, la durabilitat, l’adherència… És per això que els últims anys no hem vist revestiments d’argila, sinó arrebossats amb morter de ciment pòrtland, monocapes amb morters amb additius i enguixats. Aquests revestiments estan fets de materials que en el seu procés d’obtenció ha calgut quantitats considerables d’energia. Per altra banda, aquests materials han perdut avantatges que l’argila oferia.

L’argila, com a revestiment, és un material natural, que ofereix millors prestacions per a la salut i el confort de les persones. Té prestacions molt importants pels ambients interiors, com ara la regulació de la humitat, ja que ajuda que l’aire sempre tingui un grau d’humitat constant. També té una inèrcia tèrmica gran, que permet estalviar en energia. És absorbent d’olors, reduït l’ús d’ambientadors. I finalment, té bones prestacions en quant a aïllament acústic.

Per a l’acabat final, es poden trobar moltes argiles diferents, amb colors molt interessants que no necessiten ser pintades. Però per fer de base, es pot fer servir argiles del lloc on es construeix.

En la bioconstrucció, la utilització de l’argila com a revestiment és una alternativa molt interessant per tots els beneficis que aporta als ambients interiors.