Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

agents nocius

Radiació electromagnètica

Els camps electromagnètics estan formats per ones o radiació electromagnètica, que es pot propagar en l’espai amb doble component, magnètica i elèctrica. N’hi ha d’origen natural i artificial. Segons la longitud d’ona es classifiquen en: ones de radio, microones, raigs T, radiació infraroja, llum visible, radiació ultraviolada, raigs X i, radiació gamma. La llum, tant del sol com artificial, no deixa de ser radiació electromagnètica en longituds d’ona que els nostres ulls són capaços de percebre.

Fora del camp visible (entre 400 nm i 700 nm) els camps electromagnètics s’han fet servir per infinitats d’aplicacions, sobretot per a les telecomunicacions. La radio, televisió, radar, forn microones, telefonia mòbil, xarxes wifi, bluetooth, són exemples d’aplicacions quotidianes de les ones electromagnètiques. Es troben per tot arreu i els últims anys s’han vist multiplicades de forma exponencial, sense que s’hagi pogut concloure quins són els efectes que produeixen als essers vius. El què si que se sap és que els cossos absorbeixen aquestes radiacions, amb més o menys quantitat segons la intensitat, la durada i la part del cos exposada. Hi ha persones que han esgotat la capacitat de resistència i han esdevingut electrosensibles, és a dir, que amb el més mínim contacte amb fonts de radiació electromagnètica, pateixen els símptomes de vèrtic, mareig… Així mateix, sense que hi hagi símptomes, hi ha forces estudis que demostren la correlació entre l’exposició a camps electromagnètics i desenvolupament càncers. Els infants són especialment vulnerables, amb estudis que demostren que els seus cossos absorbeixen més radiació i afecta a capes més internes dels seus cossos.

És clar que les telecomunicacions han aportat grans avanços per a la societat i prescindir d’elles seria fer un pas endarrere. Però si que es pot fer servir la tecnologia que tenim disponible d’una forma més raonable i conscient.

Tot i que actualment hi ha raciacions electromagnètiques per tot arreu, les que tenen més efectes són les que generem nosaltres mateixos dins dels nostres habitatges, ja que la proximitat als emissors, en aquest cas, és un dels paràmetres principals a tenir en compte. Respecte les radiacions externes,es pot fer un estudi que permeti conèixer-les per prendre les mesures necessàries.

Dissenyar segons les directrius de la bioarquitectura, implica tenir en compte les radiacions electromagnètiques d’un indret, evitar al màxim les radiacions internes dels edificis i protegir els espais de descans, on es passa més hores.