Obra nova

A l’hora de dissenyar un edifici de nova planta o l’ampliació d’un existent, es té una gran oportunitat per poder ajustar els requisits de la construcció a les característiques del solar. Per característiques del solar s’entenen:

  • condicions topogràfiques
  • orientació i assolellament – bioclimàtica
  • corrents d’aigua subterrània
  • radiacions naturals
  • radicacions artificials

Així mateix es poden tenir en compte tots els aspectes de reformes.