Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

agents nocius

Instal·lacions interiors

Les instal·lacions interiors dels edificis, siguin d’aigua o elèctriques, generen camps magnètics que afecten a la biologia dels cossos, que cal considerar sobretot en les zones de descans, on passem moltes hores.

Això no significa eliminar els serveis, però si que dissenyar el seu traçat i la situació dels aparells per tal de minimitzar els seus efectes. Aparells com les neveres, congeladors, rentadores, televisors, són emissors importants i cal elegir bé la seva ubicació.

El cas més comú són els endolls i interruptors situats al capçal dels llits. Encara que no es facin servir, al seu voltant fan un camp electromagnètic. Per eliminar aquest camp, tant es pot prescindir d’aquests, com instal·lar un aparell que els desconnecti quan no es facin servir.

Dissenyant les edificacions segons les directrius de la bioarquitectura, implica tenir en consideració les instal·lacions i dedicar un esforç important per minimitzar el seu impacte a les persones.