Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

agents nocius

Il•luminació artificial

La llum del sol és una font imprescindible pels nostres organismes, ja que revitalitza, aporta energia, vitamina D, ajuda al bon humor, etc. El nostre bioritme està estretament vinculat al sol i els seus canvis de tonalitat. Al matí, la llum és més blavosa i brillant, cosa que ens ajuda a activar-nos. Cap al migdia la tonalitat canvia cap a verdós i ens convida a resguardar-nos i fer una pausa per dinar. I cap al vespre, amb tonalitats taronjades o vermelloses, ens informa que aviat serà de nit preparant el cos per al descans regenerador. La foscor durant la fase de son, és molt important per a una bona generació de l’hormona de la melatonina, que és regenerativa, redueix la probabilitat de patir un càncer de mama, és antioxidant i molt important per a la protecció de l’ADN nuclear i mitocondrial. Per tant, els nostres organismes estan totalment adaptats a la llum natural del sol. Com més ajustada a aquesta sigui la llum artificial, millor serà per nosaltres.

La llum artificial ha permès allargar les jornades, fer útils espais soterrats on no hi arriba la llum natural o treballar de nit amb torns cobrint les 24 hores. Passar moltes hores en ambients mal il·luminats artificialment, pot generar mal de cap, migranya, irritació ocular, propiciar el càncer, etc.  La revolució amb la il·luminació led, havia generat problemes pel seu mal disseny, ja que la seva llum blavosa, si no es matisa, té greus efectes per la retina dels nostres ulls. Actualment ja es poden trobar làmpades led que han corregit aquest efecte.

La quantitat i qualitat de la llum són aspectes molt importants a l’hora de dissenyar la il·luminació artificial. Dins de la qualitat hi ha nombrosos aspectes a tenir en compte, entre ells: l’índex de reproducció cromàtica: relació entre l’espectre electromagnètic de la llum artificial respecte al de la llum del sol i; temperatura de color: valor que identifica la tonalitat de la llum, que tot i ser blanca pot tenir més o menys intensitat.

Dissenyar segons les directrius de la bioarquitectura, implica dissenyar la il·luminació artificial tenint en compte els horaris que es faran servir principalment les estances, la durada de permanència en elles, etc. Per tant, buscant la millor il·luminació adequada al bioritme dels nostres cossos i que permeti tenir uns bons ratis d’eficiència energètica.