Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

Sistemes alternatius

Façanes de palla

Al nostre país, la construcció amb bales de palla sembla una broma, però les propietats d’aquest material fan que es comenci a tenir en compte.

La palla és una matèria que, per aquelles explotacions agrícoles que no tenen també ramaderia, acaba essent un sobrant que es ven a un baix preu. A més, és un material renovable, ja que any rere any es produeix palla als camps de cereals, i pot ser un material de proximitat, ja que l’agricultura de secà està dispersa per pràcticament tot el nostre territori.

A més, té molt bones prestacions pel seu aïllament tèrmic, la capacitat de transpiració del vapor d’aigua així com regulació de la humitat quan es revesteix amb argiles. En definitiva, es comporta molt bé com a tercera pell.

Semblaria que hauria de ser un material poc durable o que fos perillós per la seva reacció al foc, però aquests aspectes han estat resolts amb sistemes constructius molt ben definits. Cal protegir la palla de l’aigua de pluja i de la humitat del terreny. Col·locada ben comprimida s’aconsegueix una consistència del parament i la reducció de l’aire interior que evita la seva combustió.

A nivell normatiu encara hi ha poc recorregut fet, ja que és difícil de trobar certificacions del material, el què implica que els tècnics que facin la direcció d’obra hauran de fer feina extra per poder justificar la idoneïtat del material. Tot i així, és un sector en creixement i ja hi ha una empresa lituana que comercialitza panells certificats.

En quant a autoconstrucció, és molt comuna per a aquest material. Hi ha associacions i llibres que permeten als usuaris poder impulsar l’autoconstrucció del seu habitatge, de forma legal i amb totes les garanties, fent que tenir un habitatge de palla sigui una opció barata de gaudir d’un espai saludable, i poder gaudir de la bioarquitectura.

Links relacionats: