Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

agents nocius

Compostos Orgànics Volàtils (COV)

Els Compostos Orgànics Volàtils, més coneguts per les inicials COV o en anglès VOC, són substàncies químiques que a temperatura ambient es presenten en estat gasós. Poden tenir el seu origen natural o artificial. En les edificacions els trobem en materials de construcció com la pintura i, en productes quotidians com els de neteja, d’higiene personal, ambientadors, cosmètics, plàstics, etc.

Aquests compostos poden tenir efectes nocius pel medi ambient i per la salut de les persones. Al estar en estat gasós entren en contacte amb el cos humà molt ràpidament, sobretot per les vies respiratòries. Segons cada persona, els efectes poden ser molt diversos; des de qui tot i acumular-los al cos no ho nota, fins a l’extrem d’aquell qui ha arribat a un punt de col·lapse i el més mínim contacte els implica símptomes greus. Els efectes més habituals són: mareigs, mal de cap, cansament, vòmits, reaccions al·lèrgiques i, irritació a ulls, gola i nas.

Dissenyant les edificacions segons les directrius de la bioarquitectura, implica tenir en consideració la presència dels compostos orgànics volàtils dels materials que es fan servir per a la construcció. També implica que els usuaris evitin fer servir productes de neteja o ambientadors que tinguin aquests components nocius.