Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

Serveis

Certificació energètica d’edificis

La certificació energètica permet conèixer quin grau d’eficiència energètica té el nostre habitatge, local comercial o edifici. Aquesta dada és molt interessant perquè comparativament es pugui valorar quin habitatge consumeix menys energia i emet menys CO2. Pels propietaris dels immobles permet, a més, saber quines actuacions podrien fer per aconseguir estalvi energètic i reduir les seves emissions. Des del 1 de juny de 2013 aquesta certificació energètica és necessària en cas de llogar o vendre l’immoble.

Per tramitar-la cal que un de nosaltres, com a tècnics, visitem l’immoble, prenem les mides d’estances, tancaments, finestres, portes… i, agafem les dades dels equips de climatització i producció d’aigua calenta. Tota la informació recollida s’incorpora en els programaris dissenyats per a generar la certificació el qual fa els càlculs necessaris per obtenir el resultat. Amb el mateix programa s’ideen les possibles millores que es poden incorporar a l’immoble obtenint la nova qualificació teòrica. Aquestes dades s’envien al Institut Català de l’Energia de la Generalitat de Catalunya, que ho incorpora en el seu registre i emet la certificació energètica.

Tot el procés de la certificació energètica té una durada inferior a 1 setmana.

El nostre compromís és fer una certificació energètica realment útil i poder aconsellar als propietaris perquè puguin millorar les condicions dels seus immobles, amb el mínim període de retorn de la inversió.

  • Tarifa tipus: 145 € + IVA
  • Conjunt amb cèdula d’habitabilitat de segona ocupació: 260 € + IVA

Per habitatges existents situats a l’àrea metropolitana de Barcelona o comarques centrals fins a 100 m2 útils.