Global arquitectes

arquitectura i urbanisme conscients

Sistemes alternatius

Aïllaments naturals

Els últims anys s’ha vist la necessitat d’aïllar bé les edificacions. És la forma de poder obtenir millor confort tot reduint el consum energètic. Però aïllar es pot fer de moltes formes, i cal tenir en compte molts aspectes.

Es sol dir que els edificis són la nostra tercera pell, essent la roba que vestim la segona. Igual que no ens sentiríem còmodes vestint una roba feta de plàstic no transpirable, cal no aïllar les edificacions amb plàstics escumats. També cal tenir en compte els processos per a l’obtenció dels aïllants sintètics així el seu tractament quan acabi la vida útil.

Per tot això cal tenir en consideració els aïllaments naturals així com els de materials reciclats. En podem trobar de molt diversos, entre ells: suro, llana d’ovella, cotó, paper de diari reciclat, fusta, etc… Són materials que poden ser de proximitat, que s’obtenen directament de la natura o de la reutilització amb un procés de transformació simple. Quan acaba la seva vida útil poden ser reutilitzats, reciclats o transformats en compostatge. Compleixen amb el requisit de reduir la transmitància tèrmica d’una paret o coberta, deixant transpirar la humitat i sense que es facin malbé. Per això és necessari que totes les capes que formen el parament siguin transpirables; també la pintura d’acabat.

En la bioconstrucció és molt important obtenir edificis amb pèrdues de calor pels seus paraments molt baixes, per reduir al màxim l’ús d’energia per a climatitzar els interiors. També es té en compte el cicle de vida dels materials, que els naturals o reciclats permet que sigui de cicle tancat. Per últim, és importantíssim que els paraments siguin transpirables. Els aïllaments naturals donen resposta a totes les condicions exigides.